Close

Antonín Fejfar – Kapr – 2008

Kapr je z soukromého bezejmeného rybníku v r. 2008 82cm -7,5kg .

Zanech vzkaz