Close

Mládež kroužky

Při ČRS MO Košťálov funguje 1 rybářský kroužek a závodní team, organizujeme celkem 49 dětí a mládeže, z toho 12 dívek.

Rybářský kroužek je veden v Košťálově, kterému se dlouhodobě věnujeMgr. Pavlína Hejsková Ph.D a paní Markéta Šimůnková, kteří zároveň vedou i závodní družstvo mládeže, které slaví značné úspěchy. Mezi ty lze kupříkladu počítat účast na krajském i celostátním kole soutěže Zlatá udice s hezkými výsledky a umisťování našich svěřenců na předních místech i v regionálních soutěžích, viz. záložka ocenění.

Mezi aktivity naší rybářské mládeže mimo jiné patří:

  • jednodenní rybářské výlety, víkendové pobyty a letní soustředění mládeže naší organizace
  • procvičování znalostí legislativy v oblasti rybářství, ale také fauny a flóry v okolí našich vod
  • reprezentace organizace na mnoha soutěžích a při jejích aktivitách
  • trénink rybolovné techniky, především pod taktovkou pana Picka
  • vysazování plůdku, úklid podél břehů Olešky a aktivita i při mnoha dalších činnostech organizace
  • popularizace rybářského sportu mezi mládeží a vedení k péči o naše prostředí
  • předcházení sociálně-patologickým jevům příkladným vedením a utužování přátelského kolektivu

Kontakty na vedoucí kroužků mládeže ČRS MO Košťálov

funkcepříjmení, jménotelefone-mail
vedoucí kroužku mládežeMgr. Pavlína Hejsková Ph.D731 054 241Pavlina.Hejskova@seznam.cz
trenér kroužku mládežeMarkéta Šimůnková776 600 569